Port forwarding với netsh (Windows)

Đôi khi, cần thực hiện portwarding 1 số máy trong LAN , với các hệ thống có firewall thì có thể làm điều này dễ dàng, tuy nhiên, đôi lúc giật gấu vá vai, đành phải tạm khắc phục nếu không có firewall. Ở bài trước, chúng ta đã làm điều này dễ dàng với iptables, nhưng iptables chỉ có trên linux. Với các đơn vị nhỏ nhỏ, đa phần là máy người dùng, windows, k lẽ đi cài 1 con linux lên thì về mặt chi phí ko còn khả thi nữa (tiền 1 con PC còn quá tiền mua con firewall phò). May thay, windows cũng làm được điều này với lệnh netsh, mở cmd dưới quyền administrator lên:

Cú pháp:

Giải thích: máy windows sẽ listen port 3621 , mọi traffic tới port 3621 sẽ điều hướng tới connectaddress=10.1.36.66 và connectport=1521

Để biết hiện tại máy đang proxy những gì: