Windows

Active office 2019 không cần dùng phần mềm

Bước 1: Mở notepad, paste nội dung sau và lưu lại dưới tên active.cmd

Bước 2: mở file active.cmd vừa tạo dưới quyền administrator và ngồi chờ. Thành công […]

Xóa các dòng chứa từ khóa biết trước Ví dụ: Muốn xóa các dòng có từ “tukhoa” 1. Menu => Search => Mark (hoặc Ctrl + F, chọn Tab Mark […]