Trick

Port forwarding với iptables

Đôi khi, cần thực hiện portwarding 1 số máy trong LAN với iptables, với các hệ thống có firewall thì có thể làm điều này dễ dàng, tuy nhiên, đôi […]

Simple monitoring - Chương trình monitor mạng đơn giản.

Chương trình được viết bằng python Hướng dẫn cài đặt:

Download: https://github.com/khachuy2705/monitor_simple

Thêm custom rule firewall cho ESXi

Tương tự ufw, iptable của centos, ubuntu, ESXi cũng có firewall của riêng mình. Mặc định ESXi đã tạo sẵn 1 số rule, chúng ta có thể thao tác với […]