Tháng Năm 2019

Các thông số của CPU khi sử dụng lệnh top Cpu(s): 0.1%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 99.7%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st 0.1%us CPU đang sử dụng 0.1% năng lực xử lý cho […]