Tháng Một 2020

Unlock user root Esxi

Use case: user root bị lock lại do đăng nhập sai nhiều quá, SSH vào có thể thấy báo lỗi:

Để khắc phục, chạy lệnh sau: