Container

Sử dụng docker - Xóa mù

Thuở xưa, thời còn mông muội, cả thế giới chỉ biết cài OS lên, nhét app vào rồi bấm chạy. Khi phần cứng máy chủ trở nên rẻ tiền hơn, […]

Nếu có lỗi không tìm thấy service docker, gõ lệnh docker thấy:

Nguyên nhân do máy này đã cài đặt gói docker trước đó. Khi đó cần gỡ […]