Tháng Ba 2020

Xử lý lỗi crontab truncate command

Case: Nhét 1 đoạn mysqldump vào crontab để backup db hàng đêm. Sáng hôm sau kiểm tra ko thấy file dump đâu. đoạn command khai báo crontab

Giải quyết […]

Remove hoàn toàn selinux (centos)

Muốn tắt selinux có thể sửa /etc/selinux/config. hoặc setenfoce 0 Tuy nhiên đôi lúc cần xoá triệt để (vì lý do gì đó trời mới  biết) thì làm như sau […]

Port forwarding với iptables

Đôi khi, cần thực hiện portwarding 1 số máy trong LAN với iptables, với các hệ thống có firewall thì có thể làm điều này dễ dàng, tuy nhiên, đôi […]