[Ubuntu 20.04] Xử lý /var/log/journal/ quá lớn

Một ngày đẹp trời rà soát máy chủ, hệ điều hành ubuntu 20 và thấy thư mục /var/log/journal/ to tổ chảng

Những log  này do systemd sinh ra, có thể […]

SSH vào thiết bị F5 truy cập giao diện tmsh

Bật chế độ cho phép move

Ví dụ cần đổi lên VIP virtual_server100 thành VIP1000

Tắt chế độ […]

Gặp các đoạn text dạng:

Với python3 có thể dịch bằng

 

Tổng hợp key vmware các thể loại

Key Vsphere hypervisor 6.7: Không giới hạn

Key VMware workstation 15

Key Vcenter 6 standard

VMware vSphere ESXi 7.0 Enterprise Plus key

VMware vCenter 7.0 Standard […]