Linux

[Ubuntu 20.04] Xử lý /var/log/journal/ quá lớn

Một ngày đẹp trời rà soát máy chủ, hệ điều hành ubuntu 20 và thấy thư mục /var/log/journal/ to tổ chảng

Những log  này do systemd sinh ra, có thể […]

Note build zabbix từ source

Download zabbix từ trang chủ: https://www.zabbix.com/download_sources – Giải nén – Cài đặt gói cần thiết:

– Cài đặt java – configure

Output các file build đc nằm […]

Thêm disk cho LVM

Ngày mua máy chủ, sếp bảo: cty ta nghèo đói rách nát, đợt này mua máy chủ, k đủ tiền mua con ổ to, anh em chịu khó, mai mốt […]