Reserved disk space on the root partition in Linux

Các hệ thống linux sử dụng file system như ext4,ext3-2 mặc định dành ra 5% disk cho phân vùng root. Việc này nhằm đảm bảo người quản trị còn có thể vào server để thao tác, hệ thống còn có thể ghi 1 chút log kể cả khi ổ cứng gần đầy. ví dụ như server bên dưới ổ đầy 100% nhưng người quản trị vẫn có thể truy cập được, vẫn check được log, xem history và suy nghĩ xem nên xoá gì.

5% dung lượng ổ cứng này không tính khi chạy df -h, và chỉ có các process của root mới sử dụng được, vì thế hãy chạy ứng dụng với user <> root các bạn nhé.
Nếu máy chủ có ổ cứng đủ to, thì có thể cân nhắc giảm con số 5% này xuống, ví dụ khi ta có ổ 1TB, ta để 5% theo mặc định cũng OK, nhưng khi ta có con ổ 10TB thì chỉ cần để 1% thôi là đủ rồi (1% của 10TB cũng to lắm ). ví dụ cần giảm cho ổ /dev/sda3, giảm luôn con số này về 0%, ko cần dự phòng gì.

Ngay lập tức df -h sẽ thấy tự dưng có 5% disk trên trời rơi xuống

Tuy nhiên, như này khá nguy hiểm, ngoài ra nếu ko có phần dung lượng dự phòng này, ổ cứng sẽ rất phân mảnh khi gần đầy. Làm giảm hiệu năng đi rất nhiều.