Xử lý lỗi cert SSL trên esxi

Case: Khi cài đặt Esxi ver 6.5. Một thanh niên cầu toàn, oder ngay 1 domain hịn, 1 SSL tương ứng để cắm lên ESXi với mục đích truy cập cho đỡ phải nhớ IP, và đã truy cập bẳng có ổ khoá xanh trên trình duyệt mới đã (Đừng hỏi tại sao lại public trang quản trị ESXi ra ngoài). Không may, up cái cert lỗi tè le lên, và thế là trang web quản trị chết toi luôn, telnet port 80, 443 thấy không thông nữa. làm gì đây:

Giải pháp: thay thế cert trên Esx bằng cert đúng

Bước 1: Truy cập vào màn hình console của ESXi bật SSH và ESX SHELL lên.

Bước 2: kiếm 1 máy tính  nào đó khác, sinh key RSA mới, ở đây chúng ta có 1 máy centos 7, đã cài sẵn openssl, sử dụng lệnh sau để sinh key:

Sau bước này sẽ sinh 2 file rui.key và rui.crt

Bước 4: SSH tới máy chủ ESXi, thư mục /etc/vmware/ssl và backup lại 2 file rui.key và rui.crt

Bước 5: thay thế 2 file đã sinh ra ở bước 3, đưa vào đường dẫn /etc/vmware/ssl trên ESXi

Bước 6: Khởi động lại dịch vụ

Bước 7: Nghiệm thu