Đổi phiên bản office từ retail sang VL

Mở notepad, paste đoạn code bên dưới vào, save lại dưới tên active_office.cmd, sau đó nháy phải vào file cmd vừa tạo, chọn run as administrator, bấm phím bất kỳ để xác nhận