Tránh zabbix tự quy đổi giá trị số 1000 -> 1k khi hiển thị trên graph

Khi hiển thị biểu đồ trên zabbix, các giá trị >1000 sẽ tự quy đổi sang 1K.,2K ví dụ dung lượng ổ cứng, giá trị item là byte nhưng graph sẽ tự hiển thị là kb, MB, GB cho chúng ta. Đây là một tính năng của zabbix, tuy nhiên không phải đơn vị nào cũng cần quy đổi kiểu này, ví dụ số lương connection nếu hiển thị 1k connection, hay 9.9k connection thì k đẹp lắm, hoặc 1 số bạn đếm số lượng file, message queue.

Các xử lý như sau:
– ví dụ đối với connection, đổi unit của connection sang —> connections
– vào thư mục source code của zabbix front end: edit file sau

Tìm tới dòng

Thêm unit connection ở trên và lưu lại

Done