hướng dẫn cài đặt

Hướng dẫn cài đặt ( cho centos7 )