Note cài đặt mariaDB

Hướng dẫn cài đặt ( cho centos7 )