Simple monitoring – Chương trình monitor mạng đơn giản.

Chương trình được viết bằng python

Hướng dẫn cài đặt:

Download:

https://github.com/khachuy2705/monitor_simple