Fix lỗi thời gian bị thay đổi do cài song song ubuntu và windows

Đối với những ai cài song song 2 hệ điều hành windows và ubuntu chắc hẳn đều sẽ gặp lỗi time của máy bị thay đổi sau khi chuyển qua lại giữa 2 hệ điều hành, mỗi lần thế phải tự chỉnh lại rất khó chịu.

Nguyên nhân do Ubuntu maintain hardware clock ở giờ UTC, còn windows cũng maintain hardware clock nhưng với localtime.

Cách fix có 2 cách:

  • Bắt ubuntu sử dụng localtime như windows.
  • Bắt windows sử dụng utc time như ubuntu.

Cách 1 – Bắt ubuntu sử dụng localtime như windows
Có thể edit file /etc/default/rcS hoặc chạy lệnh

Check lại

 

Cách 2 – Bắt windows sử dụng utc time như ubuntu.

Mở windows CMD với quyền admin: