Thêm disk cho LVM

Ngày mua máy chủ, sếp bảo: cty ta nghèo đói rách nát, đợt này mua máy chủ, k đủ tiền mua con ổ to, anh em chịu khó, mai mốt có lãi ta mua thêm ổ nữa cắm vào. Lúc ấy thằng éo nào cũng gật gù, đành chịu chứ làm sao, sếp k có tiền chả lẽ cả lũ thích sếp trừ lương lấy tiền mua ổ cứng.
Dùng được một thời gian, cuối cùng ngày đó cũng tới. Sếp cho thêm con ổ nữa , nhưng khốn nạn là con máy chủ đang chạy, có cách nào nới rộng ra mà không ảnh hưởng gì không?
May thay, hồi xưa cài máy, anh em khôn nên cài lvm, mà mặc định cài centos 7 nó đã có lvm rồi, giờ chỉ add disk vào resize là được. Dưới đây, chúng ta sẽ làm điều đó:

Môi trường gốc:

Layout đĩa ban đầu

Thấy thằng / có type lvm.
Những thằng type là part thì chỉ có nước tắt máy, resize bằng các tool như Gparted, ở đây, chúng tôi không làm thế.
Tiến hành cắm thêm đĩa mới vào máy, nếu là máy ảo thì add thêm disk, nếu là máy vật lý thì cắm disk vào rồi tạo raid, cách làm thì mỗi case mỗi khác, nằm ngoài khuôn khổ bài viết này. Chúng ta skip, nhảy tới bước đã cắm ổ vào OK. Tiến hành refresh lại để centos nhận ra ổ đĩa mới:

sau đó check lại ổ đĩa

Thấy ổ sdc mới xuất hiện. Nếu không xuất hiện thì các bạn check trong /sys/class/scsi_host/ xem còn host nào thì lặp lại bước echo ở trên.
Tiến hành tạo partition mới với type 8e, linux LVM

Chọn n để add partition mới, sau đó chọn p để tạo primary partition, tiếp theo nhập 1,

Fdisk -l lần nữa sẽ thấy sdc mới đã được partition, với phân vùng sdc1

Tạo physical volume mới cho sdc1

Check lại thông tin LVM của máy

Quan tâm tới VG Name, ở đây là volumegroup1
Add thêm sdc1 ở trên vào volumegroup1

Chạy pvscan để confirm lại, ta thấy cả 2 ổ cũ và mới

Tiếp theo chúng ta check lại thông tin của logical volume

Quan tâm tới LV Path và LV Name

Exten logical volume, add sdc1 ở trên vào LV Path.

Tuy nhiên, nếu df -h, chúng ta sẽ thấy y nguyên, chưa có sự thay đổi nào cả:

Việc tiếp theo để có thể sử dụng được phần dung lượng mới thêm vào đó là resize lại file system.
nãy giờ resize cho / nên kiểm tra lại xem thằng này đang được mount dưới định dạng nào. gõ lệnh mount

Để ý thấy dòng
/dev/mapper/volumegroup1-root on / type xfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,noquota)
Định dạng là xfs, chúng ta chạy lệnh sau:

Với /dev/volumegroup1/root chính là LV Path đã extent ở trên.
Nếu / được mount với định dang ext2,3,4 gì đó thì chúng ta chạy lệnh:

Check lại df -h

Đã thấy thêm được chục GB, ứng dụng vẫn chạy như chưa hề có cuộc chia ly.