Cài đặt gcc mới nhất từ source trên centos 7

Mặc định cài từ yum của centos 7 chỉ có gcc 4.8.5. Khá là cũ, các software mới như redis yêu cầu tối thiểu phải 4.9 mới buld được. Cách cài đặt gcc mới hơn như sau:

Tìm source từ trang chủ: https://gcc.gnu.org/mirrors.html
Tìm được  1 repo cảm thấy gần mình nhất sau đó truy cập vào, lấy ra link release, wget về là OK, ở đây là link:

Giải nén sau đó tiến hành cài đặt:

Sau khi make install tiến hành khai báo

test lại output thế này là OK