Note build zabbix từ source

Download zabbix từ trang chủ: https://www.zabbix.com/download_sources

– Giải nén
– Cài đặt gói cần thiết:

– Cài đặt java
– configure

Output các file build đc nằm ở /sbin/local/

Một số trick:
– Mặc định timeout giữa server và agent, giữa agent và script external check chỉ tối đa 30s. Có thể tăng con số này lên bằng cách sửa lại source của zabbix sau đó thay đè file binary build được vào máy chủ đã cài trước đó:
Timeout server: Sửa timeout trong file server.c