Xử lý lỗi Memory limit doesn’t accept the negative value trên giao diện web vmware vsphere

Screen Shot 2017-08-17 at 01.04.34.png

Khi sử dụng vmware vsphere trên firefox thường có những lỗi vặt  như thế này rất khó chịu. Nguyên  nhân do bug của bản ESXi Embedded Host Client 1.8.0
Để khắc phục cần update patch cho thằng này.
Cách làm như sau:
– Download vib patch về.
– Sử dụng winscp, copy file vừa down lên host ESXi (ESXi sẽ cần enable SSH để làm được việc này)
– Cài đặt:

nếu báo lỗi xung đột với ghettovcb thì remove ghettovcb