thêm disk vào linux LVM

Thêm disk cho LVM

Ngày mua máy chủ, sếp bảo: cty ta nghèo đói rách nát, đợt này mua máy chủ, k đủ tiền mua con ổ to, anh em chịu khó, mai mốt […]