Linux

Note build zabbix từ source

Download zabbix từ trang chủ: https://www.zabbix.com/download_sources – Giải nén – Cài đặt gói cần thiết:

– Cài đặt java – configure

Output các file build đc nằm […]

Thêm disk cho LVM

Ngày mua máy chủ, sếp bảo: cty ta nghèo đói rách nát, đợt này mua máy chủ, k đủ tiền mua con ổ to, anh em chịu khó, mai mốt […]

Xử lý lỗi crontab truncate command

Case: Nhét 1 đoạn mysqldump vào crontab để backup db hàng đêm. Sáng hôm sau kiểm tra ko thấy file dump đâu. đoạn command khai báo crontab

Giải quyết […]

Remove hoàn toàn selinux (centos)

Muốn tắt selinux có thể sửa /etc/selinux/config. hoặc setenfoce 0 Tuy nhiên đôi lúc cần xoá triệt để (vì lý do gì đó trời mới  biết) thì làm như sau […]

Port forwarding với iptables

Đôi khi, cần thực hiện portwarding 1 số máy trong LAN với iptables, với các hệ thống có firewall thì có thể làm điều này dễ dàng, tuy nhiên, đôi […]

Cài đặt Fail2ban cho zimbra trên centos 7

Cài đặt epel-repo

Cài đặt fail2ban

backup các file mặc định của fail2ban

Tạo file /etc/fail2ban/filter.d/zimbra.conf với nội dung sau

File này định nghĩa các patten […]