2019

Hướng dẫn thêm ổ đĩa mới vào máy chủ centos - How to add new hard disk to Centos server

kiểm tra ổ đĩa mới thêm bằng fdisk -l

Thấy phần ổ đĩa mới: Disk /dev/sdb: 85.9 GB, 85899345920 bytes, 167772160 sectors gõ: fdisk /dev/sdb

Đã tạo xong phân vùng, tiến hành format sang […]

Cài đặt NFS server trên Ubuntu

Sửa file /etc/exports

bật service

Mở FW cho ESXi kết nối tới

 

Simple monitoring - Chương trình monitor mạng đơn giản.

Chương trình được viết bằng python Hướng dẫn cài đặt:

Download: https://github.com/khachuy2705/monitor_simple

Thêm custom rule firewall cho ESXi

Tương tự ufw, iptable của centos, ubuntu, ESXi cũng có firewall của riêng mình. Mặc định ESXi đã tạo sẵn 1 số rule, chúng ta có thể thao tác với […]

Regular Expressions cơ bản

Cú pháp cơ bản:

Modifiers

Repetitions

 

bật SNMP trên esxi 6.5

Có thể làm nhiều thứ trên GUI của ESXI tuy nhiên, không thể bật snmp từ trang quản trị, do mặc định snmpd không có cấu hình nên không start […]

Cấu hình SSH cho switch cisco

Tạo mật khẩu enable:

Gán địa chỉ IP quản trị và VLAN quản trị

Cấu hình hostname và domain name.

gen key RSA cho SSH

Bật […]

Active office 2019 không cần dùng phần mềm

Bước 1: Mở notepad, paste nội dung sau và lưu lại dưới tên active.cmd

Bước 2: mở file active.cmd vừa tạo dưới quyền administrator và ngồi chờ. Thành công […]