2020

Gặp các đoạn text dạng:

Với python3 có thể dịch bằng

 

Tổng hợp key vmware các thể loại

Key Vsphere hypervisor 6.7: Không giới hạn

Key VMware workstation 15

Key VMWare Workstation 16 Pro

Key VMware Workstation 17 Pro

    Key Vcenter 6 […]

Cấu hình portchannel giữa switch cisco và Esxi 6.7

Mô hình: Cấu hình trên swich:

Cấu hình trên ESXi, tạo Vswitch mới tên BOND, add 3 uplink em2-4 cho vswitch này Bấm chọn networking ->Virtual switches -> […]

Note build zabbix từ source

Download zabbix từ trang chủ: https://www.zabbix.com/download_sources – Giải nén – Cài đặt gói cần thiết:

– Cài đặt java – configure

Output các file build đc nằm […]

Thêm disk cho LVM

Ngày mua máy chủ, sếp bảo: cty ta nghèo đói rách nát, đợt này mua máy chủ, k đủ tiền mua con ổ to, anh em chịu khó, mai mốt […]