hansamu

[Ubuntu 20.04] Xử lý /var/log/journal/ quá lớn

Một ngày đẹp trời rà soát máy chủ, hệ điều hành ubuntu 20 và thấy thư mục /var/log/journal/ to tổ chảng

Những log  này do systemd sinh ra, có thể […]

SSH vào thiết bị F5 truy cập giao diện tmsh

Bật chế độ cho phép move

Ví dụ cần đổi lên VIP virtual_server100 thành VIP1000

Tắt chế độ […]

Gặp các đoạn text dạng:

Với python3 có thể dịch bằng

 

Tổng hợp key vmware các thể loại

Key Vsphere hypervisor 6.7: Không giới hạn

Key VMware workstation 15

Key VMWare Workstation 16 Pro

Key VMware Workstation 17 Pro

    Key Vcenter 6 […]

Cấu hình portchannel giữa switch cisco và Esxi 6.7

Mô hình: Cấu hình trên swich:

Cấu hình trên ESXi, tạo Vswitch mới tên BOND, add 3 uplink em2-4 cho vswitch này Bấm chọn networking ->Virtual switches -> […]

Note build zabbix từ source

Download zabbix từ trang chủ: https://www.zabbix.com/download_sources – Giải nén – Cài đặt gói cần thiết:

– Cài đặt java – configure

Output các file build đc nằm […]